Reklamacje

Klient ma prawo zwrócić Produkt wyłącznie w przypadku niezgodności Produktu z umową.

Klient zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sklep załączając szczegółowy opis niezgodności Produktu z umową.

Aby dokonać reklamacji zakupionego w Sklepie Produktu należy niezwłocznie przesłać informację o planowanej reklamacji za pośrednictwem wiadomości email na adres: sklep@abstra.tv oraz należy wypełnić formularz reklamacji dostępny pod linkiem znajdującym się na dole strony: Formularz reklamacyjny. Formularz należy wypełnić, wydrukować, własnoręcznie podpisać i dołączyć do Produktu, który Klient chce poddać reklamacji a następnie wysłać na adres: Abstra Sp. z o.o., ul. Mińska 25/bud. 50, 03-808, Warszawa

Formularz reklamacji musi zawierać:

  • Pełne dane Klienta reklamującego produkt (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail),
  • Numer zamówienia,
  • Powód reklamacji produktu wraz z pełną argumentacją,
  • Żądanie ze strony Klienta,
  • Dowód zakupu (paragon).
  • Nazwę banku i numer konta bankowego, na który ewentualnie zostanie zwrócona płatność dokonana za Produkt

Sklep zobowiązuje się naprawić lub wymienić Produkt na nowy w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji. 

Uznanie reklamacji powoduje naprawienie lub wymianę Produktu na inny, w przypadku gdy będzie to nie możliwe np. z powodu wyczerpania zapasów, Sklep zaoferuje Klientowi zwrot równowartości ceny Produktu  lub inny dostępny Produkt.

W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwraca koszty odesłania reklamowanego Produktu Klientowi. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.

W przypadku nie uznania reklamacji przez Sklep, reklamowany produkt zostaje odesłany na koszt Klienta.

Nie podlegają reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie abstrawear.com, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Reklamowany produkt oraz dołączony do niego formularz reklamacji należy odesłać na adres: 

Abstra Sp. z o.o., 

ul. Mińska 25/bud. 50

 03-808 Warszawa

Formularz reklamacyjny


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów