Regulamin promocji

Regulamin promocji „Do każdego zamówienia powyżej 100zł -  czapka gratis”

 (dalej „Regulamin promocji”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży o nazwie „Do każdego zamówienia powyżej 100zł - czapka gratis”, zwanej dalej „Promocją”, jest Abstra Sp. z o.o. ul. Mińska 25/bud.50, NIP: 113-29-13-761. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest przekazanie czapki zimowej (dalej: Czapki) dla każdego Klienta, który dokona zakupów w sklepie internetowym pod adresem: www.abstrawear.com
 3. Do wyżej wymienionej kwoty nie wlicza się koszt dostawy, a tylko ceny zakupów.
 4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 23 marca 2018 roku do 30 czerwca 2018, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5 Regulaminu promocji.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby fizycznej lub prawnej, która dokona zakupów w sklepie internetowym jako konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania darmowej Czapki Klient powinien w czasie trwania Promocji: a) zakupić w sklepie internetowym produkty na łączna wartość minimum 100zł b) Dodać komentarz do zamówienia końcowego z informacją jaką czapkę Klient chciałby otrzymać w ramach promocji.
 3. Jeżeli Klient nie doda komentarza, w którym wskazuje jaką Czapkę chciałbym otrzymać, to organizator dołączy do zamówienia losowo wybraną Czapkę.
 4. Uczestnik może dokonać wielu zakupów w sklepie internetowym na kwotę minimum 100 zł i za      każdym razem otrzyma czapkę zimową gratis
 5. Czapka będzie dołączona do każdego złożonego zamówienia.
 6. Czapki będą przyznawane aż do wyczerpania stanu magazynowego Czapek.
 7. W przypadku wyczerpania Czapek, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
 8.  Informacja o wyczerpaniu Czapek Organizator zamieści na stronie internetowej.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci powinni zgłaszać mailowo na adres: sklep@abstra.tv
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i numer zamówienia oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony mailem na adres, z którego wysłana była reklamacja

§4 POSTĘPOWANIE KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www. Abstrawear.com w zakładce: Regulamin promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie promocji, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów